02.
03.
wtorek
godz. 00:00
KINO ROMA
18.
06.
piątek
godz. 16:00
26.
06.
sobota
godz. 16:00