Cykle
Kino familijne

Kino familijne

Kino fa­mi­lij­ne to spe­cjal­na pro­po­zy­cja ad­re­so­wa­na dla całej ro­dzi­ny. Oglą­da­nie fil­mów ro­dzin­nych to nie tylko  wspól­na za­ba­wa, ale przede wszyst­kim świet­ny spo­sób na spę­dze­nie wol­ne­go czasu z dzieć­mi. Oprócz se­an­sów or­ga­ni­zu­je­my dla wi­dzów do­dat­ko­we ak­tyw­no­ści, takie jak: spo­tka­nia, warsz­ta­ty, dys­ku­sje. Bi­le­ty na seans fil­mo­wy z cyklu „Kino fa­mi­lij­ne” dostępne są w spe­cjal­nej cenie.

Maj 2021
Sobota, 22.05
Godzina Tytuł Gatunek Czas trwania Cena
16:00 Słoń Benjamin Familijny 1:34 12,00 zł
Niedziela, 23.05
Godzina Tytuł Gatunek Czas trwania Cena
16:00 Słoń Benjamin Familijny 1:34 12,00 zł
Piątek, 28.05
Godzina Tytuł Gatunek Czas trwania Cena
16:00 Słoń Benjamin Familijny 1:34 12,00 zł
Sobota, 29.05
Godzina Tytuł Gatunek Czas trwania Cena
16:00 Słoń Benjamin Familijny 1:34 12,00 zł
Niedziela, 30.05
Godzina Tytuł Gatunek Czas trwania Cena
15:00 Słoń Benjamin Familijny 1:34 12,00 zł
Czerwiec 2021
Wtorek, 01.06
Godzina Tytuł Gatunek Czas trwania Cena
16:00 Słoń Benjamin Familijny 1:34 10,00 zł
17:40 Nelly Rapp - Upiorna agentka Familijny 1:30 10,00 zł
Środa, 02.06
Godzina Tytuł Gatunek Czas trwania Cena
16:10 Nelly Rapp - Upiorna agentka Familijny 1:30 12,00 zł
Piątek, 04.06
Godzina Tytuł Gatunek Czas trwania Cena
16:20 Nelly Rapp - Upiorna agentka Familijny 1:30 12,00 zł
Niedziela, 06.06
Godzina Tytuł Gatunek Czas trwania Cena
16:00 Nelly Rapp - Upiorna agentka Familijny 1:30 12,00 zł
Środa, 09.06
Godzina Tytuł Gatunek Czas trwania Cena
16:00 Słoń Benjamin Familijny 1:34 12,00 zł
Czwartek, 10.06
Godzina Tytuł Gatunek Czas trwania Cena
16:00 Nelly Rapp - Upiorna agentka Familijny 1:30 12,00 zł