To dawny budynek pracowniczego konsumu Konsum-Verein Königing-Luise-Grube, czyli sklepu zakładowego dla pracowników Kopalni Królowa Luiza. Został zbudowany w latach 70. tych XIX w. Posiada charakterystyczną wieżę, na której dawniej był zamontowany dzwon. Budynek również służył jako siedziba zakładowej straży pożarnej. Od ponad dziesięciu lat mieści się tu niezależne centrum kultury Wiatrak, w którym odbywają się koncerty polskich i zagranicznych artystów. Miejsce kultowe i lubiane przez polskich artystów rockowych.

Dariusz Walerjański

Filmy:

Co słonko widziało 2006