Lata działalności: 1919–1934
Nazwisko założyciela:  Bielewald, R. Skarabisch

 

img

fot. ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Wiosną 1919 roku otwarto kolejne zabrzańskie kino. Już pod koniec kwietnia tegoż roku lokalna prasa informowała, że na ruinach starej stodoły stojącej jeszcze nie tak dawno przy Bahnhofstrasse 4 trwa budowa kina „Helios”. Otwarto je w niedzielę, 18 maja 1919 roku seansem, który rozpoczął się o godz. 14. Pierwszymi właścicielami kina byli nieznani z imienia panowie Biewald i R. Skarabisch. W marcu 1921 roku, w czasie plebiscytu górnośląskiego, grupa zabrzańska „Verband Heimattreuer Oberschlesien” (Związku Górnoślązaków Wiernych Ojczyźnie) przygotowała dla emigrantów głosujących w plebiscycie talony na zakup zniżkowych biletów do kina „Helios”. Kosztowały one 1,95 marki za miejsce II, 2,50 marki za miejsce I i 3,50 marki za miejsca rezerwowane. Równocześnie ze względu na dużą frekwencję na seansach wieczornych polecano emigrantom seanse popołudniowe. Już w październiku 1921 roku, jako właściciel kina wymieniony jest Johannes Schatton ze Strzelec Opolskich. Kino posiadało w tym czasie 390 miejsc siedzących, seanse odbywały się w nim codziennie, a kierownikiem kina był Alfred Salzwedel. Na początku czerwca 1922 roku J. Schatton sprzedał kino „Helios” Paulowi Wernerowi, właścicielowi firmy „Oberschlesische Film-Centrale” zajmującej się wypożyczaniem filmów – temu samemu, który wspomniany został już przy okazji kina „Lichtspielhaus”. Równocześnie gmina Zabrze wydzierżawiła nowemu właścicielowi pomieszczenia kina na trzy lata,za czynsz w wysokości 50 tys. marek rocznie. W połowie 1923 roku kino posiadało już równo tysiąc miejsc na widowni. Jego kierownikiem był w dalszym ciągu A. Salzwedel, który pozostał nim również wtedy, gdy w 1925 roku nowym właścicielem kina została „Ufa”. Dopiero w 1929 roku jako kierownik kina wymieniony jest Max Neumann. Przy projekcji filmów dźwiękowych korzystano z aparatury systemu „Klangfilm”. W czerwcu 1933 roku miejski radca budowlany Kurt Breuer opracował projekt wytyczenia placu w centrum Zabrza. Przewidywał on m.in. wyburzenie części parzystej strony Bahnhofstrasse wraz z kinem „Helios”. Pół roku później odbył się w nim ostatni seans. W środę, 31 stycznia 1934 roku o godz. 20.30 po raz ostatni wyświetlono w nim „Wilhelma Tella”. Kino zburzono, a m.in. na jego miejscu powstał Peter-Paul-Platz, czyli dzisiejszy plac Wolności.

Piotr Hnatyszyn