Lata działalności: 1919–1925
Nazwisko założyciela: Franz Kaczmarczyk

W kwietniu 1919 roku werkmistrz Franz Kaczmarczyk z Biskupic uzyskał pozwolenie na urządzenie kina w domu Josefa Kulawika stojącym przy Zabrzerstrasse 30 (ul. Bytomska 41). W sali znajdującej się w bocznym skrzydle kamienicy przewidziano miejsce dla 117 osób. Kino to, w prowadzeniu którego Franzowi Kaczmarczykowi pomagała córka Eleonore, istniało do 1925 roku. W „Reichs-Kino-Adressbuch” na lata 1921/22 Franz Kaczmarczyk wymieniony jest również jako właściciel kina w Bobrku, obecnie dzielnicy Bytomia (z widownią na 227 miejsc) oraz kina w Rudzie (z widownią na 233 miejsca).

Piotr Hnatyszyn