Kopalnia została założona 1855 r. przez hrabiego Guido Henckel von Donnersmarcka, od którego otrzymał nazwę. W 1885 r. wydobyto rekordową w historii kopalni ilość węgla: 313 tys. ton. Z powodu dużych kosztów prowadzenia zakładu górniczego i niskiej rentowności, hrabia Guido postanawia  w 1887 r. sprzedać kopalnię Państwowemu Górniczemu Skarbowi Pruskiemu. Od tej chwili kopalnia stała się własnością państwową jako Pole Południowe Kopalni Królowa Luiza. W 1967 r. na terenie tej niewielkiej kopalni utworzono ośrodek naukowy o nazwie Kopalnia Doświadczalna M-300. W kwietniu 2013 r. połączono Kopalnię Guido z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. W 2020 r. decyzją Prezydenta RP kopalnia zostaje uznana za Pomnik Historii. To jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc przez turystów nawet z odległych krajów. „Guido” to miejsce w którym nie tylko wydobywa się turystyczne atrakcje, ale dzieje się kultura na „głębokim”, pozytywnym poziomie.

Filmy:

Skarbnik 2019 Day Rises. I Fall 2017