Lata działalności: 1928[?]–1934
Nazwisko założyciela: Franciszka Widawska

 

Kino w Kończycach założyła Franciszka Widawska. Co najmniej od 1903 roku, wraz z mężem Paulem Widawskim mieszkała w Kończycach, gdzie prowadzili restaurację znajdującą się na niezabudowanej obecnie posesji przy ul. I. J. Paderewskiego 76. Po śmierci męża, który zmarł 24 marca 1926 roku w wieku 54 lat, F. Widawska w dalszym ciągu prowadziła tę restaurację. Najprawdopodobniej w 1928 roku w sali restauracyjnej urządziła kino, które nazwała „Mars”. Na początku sierpnia 1928 roku Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach zwrócił się do starostów i dyrektorów policji z prośba o „zarządzenie poufnego zbadania i przedłożenia Urzędowi Wojewódzkiemu szczegółowej opinii co do zachowania się pod względem politycznym, a w szczególności co do przekonań pod względem narodowościowym właścicieli, względnie zarządów kinoteatrów…”. W opinii na temat Franciszki Widawskiej, podpisanej przez Powiatowego Komendanta Policji Województwa Śląskiego w Katowicach, napisano: „…jest niemką [pisownia oryginalna]. Udziela się w stowarzyszeniach niemieckich i jako restauratorka stawia swój lokal do dyspozycji miejscowym organizacjom niemieckim.”. W 1930 roku kino posiadało 120 miejsc na widowni i czynne było raz w tygodniu. W 1932 roku w kinie tym, które zmieniło nazwę na „Apollo”, widownia mieściła już 350 widzów. Wyposażone było ono w aparaturę dźwiękową, w zimie czynne było trzy razy w tygodniu, zaś latem było zamknięte. Kinem, którego właścicielką w dalszym ciągu była F. Widawska, zarządzał Wilhelm Grzywok. Jak podano w „Wykazie kinematografów czynnych w roku 1933” przygotowanym przez Dyrekcję Policji w Katowicach, kino „Apollo” (dawniej „Mars”) w Kończycach „… było czynne w roku 1933 tylko 5 dni…” Nie bardzo wiadomo czy było to pięć dni w tygodniu, czy też kino to działało łącznie jedynie pięć dni w tymże 1933 roku. Tym razem kinem zarządzał Paweł Zmarzlik z Bielszowic, na jego wyposażeniu nie było już aparatury dźwiękowej. Kino nieczynne było od 14 listopada 1933 roku. Z faktu, że w „Wykazie kinematografów czynnych w roku 1934” kino kończyckie nie zostało wymienione, należy wnioskować, iż Franciszka Widawska zakończyła w tym dniu swą przygodę z kinematografią. Jakie były jej dalsze losy, nie udało się ustalić. W czerwcu 1939 roku jako właścicielka restauracji przy ul. Paderewskiego 42 występuje Ida Furgołowa, córka Franciszki i Paula Widawskich.

Piotr Hnatyszyn