Ostatnie z kin w Biskupicach otwarto już po włączeniu tej miejscowości do Zabrza, co nastąpiło 1 stycznia 1927 roku. Kino z prawdziwego zdarzenia postanowiła wybudować Martha Bielowski, współwłaścicielka kina w Mikulczycach. Projekt został wykonany w sierpniu 1928 roku przez architekta Alberta Krawietza, w tym czasie budowniczego miejskiego w Zabrzu. Zakładał on, że przy Schillingstrasse 4 (ul. Bolesława Chrobrego) powstanie budynek z widownią dla ponad 500 widzów. Ostatecznie ustawiono 289 foteli na parterze i 210 na balkonie. „Vereinigte Union-Lichtspiele” otwarto w Biskupicach najprawdopodobniej latem 1929 roku. W kinie zainstalowano z czasem aparaturę do wyświetlania filmów dźwiękowych systemu „Klangfilm”. W następnych latach jako właściciel kina występuje mąż Marthy Bielowski, Franz. W jego rękach kino pozostało aż do początków 1945 roku. Po drugiej wojnie światowej kino działało przez pewien czas pod nazwą „Górnik”, obecnie mieści się w nim sklep.